зависимост

Пристрастяване

Това е постепенен процес за създаване на психическа и/или физическа зависимост към определено вещество или действие