EVA Magazine: Love addiction

Статия, написана специално за сп. EVA - март 2016 Гледайки това амбициозно интелигентно момиче да страда, нахвърлих наум симптомите: безнадеждност, абстиненция, физически симптоми, когато той я отхвърля, като гадене и прималяване; загуба на интерес към [...]