Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческа терапия и Схема Терапия

При когнитивната терапия, всичко което ни се случва се приема за неутрално, докато не му придадете смисъл, което от своя страна води до определено чувство и поведение

EDMR

ART (Ускорена резолюционна терапия)/ EMDR терапия

Методът „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR), в превод на български „Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите"

Майндфулнес (Осъзнатост на момента)

Майндфулнес (Осъзнаване)/ Системна теория

Модерна терапия която ни учи да обърнем внимание на всичко което се случва в този момент, без осъждане, мнения и анализи