зависимост

  • Любовната зависимост

сп. EVA: Любовната зависимост

Гледайки това амбициозно интелигентно момиче да страда, нахвърлих наум симптомите

EVA

  • girls

Анна Тодорова и любовта като наркотик

Изключително щастлива съм да бъда близо до приятелите и семейството ми и съм ентусиазирана да приложа иновативните психотерапевтични методи и интервенции, които практикувах в САЩ

Момичетата от града