Какво правите в този момент? Четете статия, дишате и всякакви мисли преминават през главата ви. Но усещате ли температурата на въздуха, допира нa дрехите, миризмата, пространството в стаята?  Колко от нас сме се качвали в колата само за да установим  с учудване, че сме стигнали до дестинацията си без спомен за пътя?  Или осъзнаваме, че сме пред празна чиния без ясен спомен за процеса на ядене? Модерният начин на живот ни кара да сме постоянно на автопилот и да вършим няколко неща едновременно, без да се замисляме. Ние не „присъстваме“ в собственото си ежедневие. Постоянно мислим за бъдещето и миналото, вместо да се съсредоточим върху настоящето. Често пропускаме да оценим хубавите неща, които ни се случват, защото сме заети със себекритика, притеснения за бъдещето и угризения за миналото. Ако за момент осъзнаете и се замислите над вашите мисли, чувства, усещания, без да ги съдите, без критика, това ще повлияе благоприятно на спокойствието в живота ви и вие ще откриете магията на метода Майндфулнес.

 

eva2