Project Description

Това е постепенен процес за създаване на психическа и/или физическа зависимост към определено вещество или действие. Употребата продължава въпреки негативните последствия. Дълготрайното ползване води до промени в мозъчната биохимия и структурни промени в мозъка. Освен към наркотици, зависимост може да се развие към порно, пазаруване, хазарт, любов и много други.

Спирането на наркотиците започва с детоксикация, която обикновено трае около седмица. При някой субстанции, като алкохол, болкоуспокояващи и хероин, е важно детоксикацията да се извърши под лекарско наблюдение, поради риск от гърчове и опасност за живота. Важно е да се отбележи, че това е само първата стъпка при лечението на наркомания. При дълготрайна употреба на наркотици настъпват промени в мозъка, които не позволяват на зависимия да изпита удоволствие при липсата на наркотика. Възстановяването на възможността да се изпитва удоволствие може да отнеме до две години, в зависимост от типа наркотик и годините на зависимост. Изключително важна част при лекуването на зависимости е клиентът да бъде осведомен за  измененията, които настъпват в мозъка при пристрастяване и при спирането на наркотика.

Зависимите често спират да се развиват социално и емоционално, когато настъпи пристрастяването, защото използват наркотика за справяне с проблеми. Това пречи на развиването на други, здравословни методи за справяне със стрес и развиване на здравословни социални връзки. Затова е изключително важно клиентът да се научи на тези методи, за да може да продължи въздържането от употреба на наркотика в дългосрочен  план.

Трети много важен аспект при лекуването на зависимия е правилната подкрепа на приятели, семейство и посещаването на групи като Анонимните алкохолици. Най-голям шанс за лечение имат клиентите които комбинират индивидуална, групова терапия и посещения при психиатър. Като специалист по зависимости, моята цел е да ви помогна в идентифицирането на реалистични цели и научаването на здравословни методи за справяне със стресови ситуации.