Project Description

Имам опит и със следните състояния:

 • Преодоляване на психична травма чрез техниката EMDR
 • Ниска самооценка
 • Семейна терапия
 • Инсомния
 • Пост-травматично стресово разстройство
 • Сексуално малтретиране
 • Домашно насилие
 • Хронична физическа болка
 • Необесними болки в тялото/ автоимунни разстройтва
 • Личностови разстройства
 • Натрапчиви мисли
 • Лайф коучинг
 • Гняв
 • Биполярно разстройство
 • Шизофрения
 • Психоза