Project Description

Имам опит и със следните състояния:

  • Преодоляване на психична травма чрез техниката EMDR
  • Ниска самооценка
  • Семейна терапия
  • Инсомния
  • Пост-травматично стресово разстройство
  • Сексуално малтретиране
  • Домашно насилие
  • Хронична физическа болка
  • Необесними болки в тялото/ автоимунни разстройтва
  • Личностови разстройства
  • Натрапчиви мисли
  • Лайф коучинг
  • Гняв
  • Биполярно разстройство
  • Шизофрения
  • Психоза