Project Description

Всички понякога се чувстваме тревожни. Но когато това започне да пречи на работата, съня и функционалността ни, навярно става дума за Генерализирано разстройство на тревожността. Симптомите включват постоянно безпокойство, нарушен сън, натрапчиви мисли, чувство, че сме „извън контрол“ и ще „полудеем“.

Има два начина да реагираме на страховете си. Първият е да ги игнорираме и да избягваме от тях, стоейки в зоната на комфорта. Вторият е да се борим със страха си активно и нарочно, което ще доведе до  щастие и свобода от тревожността. Моята цел е да ви  науча на ефективни методи за справяне с тревожността, за да постигнете вашите цели.