Project Description

Всички понякога се чувстваме тревожни. Но когато това започне да пречи на работата, съня и функционалността ни, навярно става дума за Генерализирано разстройство на тревожността. Симптомите включват постоянно безпокойство, нарушен сън, натрапчиви мисли, чувство, че сме „извън контрол“ и ще „полудеем“. Мисли че ще загубим контрол, че полудеем и ще сторим нещо ужасно. Проучванията показват, че присъствието на тези мисли не увеличава риска да направим действието.

Има два начина да реагираме на страховете си. Първият е да ги игнорираме и да избягваме от тях, стоейки в зоната на комфорта. Вторият е да се борим със страха си активно и нарочно, което ще доведе до  щастие и свобода от тревожността. Моята цел е да ви  науча на ефективни методи за справяне с тревожността, за да постигнете вашите цели.

 

Обсесивно-компулсивното разстройство разстройство, свързано с тревожнстта, характеризирано от недоброволни натрапчиви мисли. Когато страдащият започне да приема тези натрапчиви мисли, тогава започва да развива тревожност, основана на страха, че нещо лошо ще се случи. Страдащият чувства, че принудително трябва да извършва ирационални, отнемащи време действия, за да отстрани тревожността. Съществуват икономически загуби, защото отнемат много от времето на болния.

ОКР е четвъртата най-разпространена болест. Тази диагноза се поставя също толкова често, колкото и диагноза за диабет и астма. В САЩ един на всеки 50 възрастни има това психическо разстройство.