Фестивал на изобилието – Зората на новото начало. Сливане