Project Description

Когнитивно-поведенческа терапия

При когнитивната терапия, всичко което ни се случва се приема за неутрално, докато не му придадете смисъл, което от своя страна води до определено чувство и поведение. Ние не може да контролираме какво се случва около нас и как се държат хората около нас, но тази терапия ни учи да открием нездравословните и изкривени мисли в нас и да ги променим по начин, който ни кара да се чувстваме добре. Тази терапия е най-изследваната и има множество клинични доказателства, че дава бързи резултати при симптоми на депресия и тревожност.

Ето няколко често срещани примери за когнитивни изкривявания:

  • Всичко или нищо – мислене в крайни и абсолютни категории като винаги, никога, всеки, никой
  • Свръхгенерализация – погрешно заключение за общото на базата на единичен случай
  • Когнитивен филтър – фокусирането върху определени, обикновено негативни или тревожни аспекти от някого или нещо и игнориране на другите положителни аспекти
  • Катастрофизиране – фокусиране върху най-лошия възможен изход от ситуациите или преживяването на ситуацията

Схема терапията ( Schema Therapy) е модерен психотерапевтичен метод за промяна на личността.

Създаден е от др. Джефри Йънг(името се среща преведено и като Джефри Йънг, на английски (Dr. Jeffrey E. Young) в средата на 1980-те години като разширение на когнитивно-поведенческата терапия. Схема терапията е предназначена да се справя с дългогодишни проблеми, съпътствали хората през целия им живот. Съчетава най-добрите аспекти на много други методи, сред които когнитивно-поведенческата, психоаналитичната и Гещалт терапия

Схема терапията притежава ясната и систематизирана структура, характерна за фокусираната в намирането на решения когнитивн атерапия, но навлиза много по-дълбоко от нея, като включва най-ценното от психоанализата. Тя изследва родителския стил и ранните години, но продължава с активно преструктуриране на личността, без да се чака да се случи някакво магическо вътрешно прозрение като в психоанализата.